برای پیشبینی و شرکت در مسابقات فرهنگی ورزشی لطفا برنامه اندروید را از لینک زیر دانلود کنید 

پیش بینی جذاب مسابقات فوتبال رو از دست ندهید

روزانه بیش از 50 میلیون جایزه نقدی

https://www.uplooder.net/files/badcd8cc8eb63d740296c1ec9aec252f/Neshat5967.apk.html

 

مهلت شرکت در مسابقه به پایان رسیده است.

تعداد کل شرکت کنندگان: 15864

جمع کل هدایا: 83854210

مهلت شرکت در مسابقه به پایان رسیده است.

تعداد کل شرکت کنندگان: 14044

جمع کل هدایا: 60317237

آنالیز بازیها

مهلت شرکت در مسابقه به پایان رسیده است.

تعداد کل شرکت کنندگان: 12905

جمع کل هدایا: 67035047

مهلت شرکت در مسابقه به پایان رسیده است.

تعداد کل شرکت کنندگان: 12995

جمع کل هدایا: 66880843